Programul
Liturgic
Programul
Slujirii
Preotesti
Servicii
Religioase
Activitatea
Corala
Stiri
Bisericesti
Sponsorizari
Formular 2%
Calendar
2013
Imagini Home

SPONSORIZĂRI

  • Biserica parohiei Ortodoxe Române Timişoara - Calea Lugojului, Piaţa "Badea Cârţan" , cu hramul Naşterea Maicii Domnului se află în lucrările de construcţie şi de finisaje încă din anul 1997. Din lipsa fondurilor, o bună perioadă de timp, lucrările au fost oprite, astfel că şi astăzi biserica este neterminată.
  • Finalizarea acestor lucrări cere însă, pe lânga harul de Sus şi contribuţia ce ne revine nouă, oamenilor credincioşi. Pe această cale, facem un călduros apel către dumneavoastră, pentru un ajutor financiar în scopul terminării lucrărilor de construcţie şi de finisaje începute la lăcaşul de cult mai sus amintit. Menţionăm că întregul cost al lucrărilor se ridică în jurul sumei de 50.000 (cincizeci de mii) de EURO. Eventualele ajutoare băneşti pot fi depuse în contul:
  • Cont in lei: RO44CECETM0136RON0113308

    Deschis la CEC BANC TIMISOARA

    CUI 13087964

Rugăm pe bunul Dumnezeu să răsplătească cu cele cereşti obolul dumneavoastră prin care veţi deveni ctitor de Lăcaş Sfânt.

Cu smerenie şi dragoste creştinească,
Preot Paroh Ioan-Mircea TOIE

Conform art. 57 (4)-(6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul 2009 catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private. Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul! Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data de 15 mai 2010. Daca nu folositi aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat. Puteti dona doi la suta (2%) din impozit catre biserica noastra astfel:

---Descarcati Formularul 230 PDF--- "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ" (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara); - Tipariti formularul (1 pagina) in doua exemplare; - Completati ambele exemplare astfel: Anul: 2009 I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu II. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003, se bifeaza casuta corespunzatoare: 2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult: Suma — se completeaza cu suma donata sau nu se completaza, in situatia in care nu se cunoaste suma care poate fi virata, organul fiscal va calcula si vira suma conform legii. Denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult. Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult. Cont bancar (IBAN) al entitatii nonprofit/unitatii de cult. III. se lasa necompletat/se bareaza - Semnati si depuneti personal formularul 230 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv), pana la data de 17 mai 2010. - Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul).

"Pe ctitorii si binefacatorii acestui sfânt lacas, Domnul Dumnezeu sa-i pomeneasca intru imparatia Sa, totdeauna acum si pururea si in vecii vecilor. Amin"

Programul
Liturgic
Programul
Slujirii
Preotesti
Servicii
Religioase
Activitatea
Corala
Stiri
Bisericesti
Sponsorizari
Formular 2%
Calendar
2013
Imagini Home

Pentru mai multe informaţii, ne puteţi contacta prin E-mail/Telefon:

Părintele paroh Ioan-Mircea TOIE: parintelemircea@bisericabadeacartan.ro, 0741 462 294
Părintele Ştefan MEZIN: parintelestefan@bisericabadeacartan.ro, 0765 526 957
Părintele diacon Mihai-Gavril PIROC: parintelediaconmihai@bisericabadeacartan.ro, 0724 849 995